Miksi Norlandia päiväkotiin?

Päiväkotiemme asiakkaiden tyytyväisyys on erittäin korkea (5,1/6). Kaiken toiminnan lähtökohtana ja intohimonamme on monipuolinen, laadukas ja pienryhmissä tapahtuva toiminta sekä sen toteutuminen joka päivä arjessa.

Lapsen päivä meillä sisältää iloa, leikkiä ja uuden oppimista. Jokainen päiväkoti, lapsi ja opettaja ovat erilaisia ja meillä keskeistä onkin sekä lapsen, vanhempien että työntekijöiden yksilöllinen huomiointi.

Yhteistyö vanhempien kanssa

Panostamme erityisen paljon tiiviiseen vuorovaikutukseen vanhempien kanssa. Tämä alkaa jo ennen hoidon aloitusta ja jatkuu tiiviinä koko hoitosuhteen ajan.

Pienryhmätoiminta

Päiväkodin toiminnan kulmakivi on pienryhmätoiminta, pienessä ja tutussa ryhmässä lapsen on helppo toimia sekä oppia ja oivaltaa uusia asioita. Ohjattu toiminta on merkittävässä roolissa, mutta kaikkein tärkeimpänä asiana koemme turvallisen ja lämpimän ilmapiirin lapsen jokaisena päiväkotipäivänä. Lapsi tarvitsee leikkiä, läheisyyttä, syliä, silitystä ja lämpimiä hymyjä. Olemme aidosti läsnä ja kuuntelemme toista – niin lasta kuin aikuista.

Lapsen yksilöllinen kohtaaminen

Keskustelemme päivittäin vanhempien kanssa ja luomme kunkin lapsen yksilöllisistä tarpeista ja kiinnostuksen kohteista lähtevää laadukasta varhaiskasvatusta. Meille on tärkeää, että näemme ja kuulemme aidosti ryhmän jokaisen lapsen.

Luonto

Asiakaskyselymme perusteella meillä eniten arvostettu asia ovat metsäretket. Teemme niitä todella paljon.

Arvoihimme sitoutuneet opettajat ja hoitajat

Meillä kohtaat ammattitaitoisia ja vakavasti mutta ilolla työhönsä suhtautuvia opettajia ja hoitajia. Toimintaamme ohjaa vahva arvopohja sekä eettiset periaatteet joihin kaikki työntekijät ovat sitoutuneet. Meitä yhdistää intohimo korkean pedagogisen ja hoidon laadun toteutumiseen.

Joustavuus

Arvostamme sitä, että olet tullut meidän asiakkaaksemme ja uskonut lapsesi meille hoitoon. Vastineeksi saat meiltä päivittäisen hyvän hoitopaikan lisäksi paljon joustavuutta ja ketteryyttä sekä yksilöllistä huomioimista.